dating nettsted for hiv-positive med norge

av forretningsbankene oppstod det også en mengde spare- og andelskasser. Etter hvert som ordet «mark» gikk over til å bety hele landet, og ikke bare det nåvrende Slesvig, ble dessuten navnet Danmark brukt om alle folkene i området, uavhengig av etnisk tilhørighet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. På kvinnesiden er kanskje håndball landets mest populre idrett, og det danske kvinnelandslaget har siden midten av 1990-tallet vunnet tre OL-, ett VM- og tre EM-gull, samt flere sølvmedaljer og bronsemedaljer. 23 milliarder danske kroner, 37 og forsvarsutgiftene utgjør dermed 1,06 prosent av BNP. Hver skole tilbyr også en rekke studieretnings- og valgfag innenfor hver linje. Desember 2009 var arbeidsledigheten på 7,4 omtrent 2,5 prosentpoeng under EU som helhet. Turismen i Danmark skaper direkte og indirekte omtrent 127 000 arbeidsplasser og står for omtrent 3,9 av landets samlede verditilvekst.

Som i andre parlamentariske demokratier følges maktfordelingsprinsippet, og grunnlovens 3 setter rammene for de tre statsmaktene: den utøvende makt, som ligger hos monarken; den lovgivende makt, som ligger hos monarken og Folketinget i forening; og den dømmende makt, som ligger hos domstolene. 7 I Alfred den stores gjenfortelling fra omkring samme tid Wulfstan fra Hedebys skildring av sin seilas fra Hedeby eller Slesvig og inn i Østersjøen, blir Langeland, Låland, Falster og Skåne omtalt som en del av Danmark ( as land call hyra to Denemearcan, «alle. «kpmgs Individual Income Tax and Social Security Rate Survey 2009». 77 Lovgivningen har vrt endret flere ganger, senest. Danskene er et øldrikkende folkeslag, og i 2008 gikk det med. Økonomiske nøkkeltall av BNP 2009 av BNP 2012 av BNP 2015 av BNP Kilder BNP mrd kr.683.714.867.966 Danm Statistik, IMF BNP mrd US 53 282,9 319,8 322,3 Verdensbanken BNP/innb US.041,0.895,5.636,1 Verdensbanken BNP realvekst 55 3,8 -5,1. Samferdsel rediger rediger kilde Se også: Jernbane i Danmark, Liste over motorveier i Danmark og Liste over broer i Danmark Det danske veinettet deles inn i statsveier og kommuneveier. Kongen inndro kirkegodset og sto på den bakgrunn sterkt overfor adelen, men en stor del av rikdommen ble brukt til krigføring. CS1-vedlikehold: Flere navn: forfatterliste ( link ) Brinckmann, Henning og Poulsen, Jens Aage (1999) Da Danmark blev mindre og verden større Gyldendal.