karbondatering i kjemi

fra allmennfaglige studieretninger med karakteren 7 eller AS Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre. 2013 09:54 - Sist endret. Realfagstudier, lavere grad med biologi og kjemi fra 1966. Basert på målsetningen om å kombinere høy kvalitet på varer og tjenester med en effektiv organisasjon, vil vi kunne betjene markedet til en konkurranse-dyktig pris. Fag fra Bachiller tatt fra og med 1997 (allmennfaglige linjer). Eksamen artium 1964 fra naturfaglinja ved Berg videregående skole i Oslo. Journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Hvis du skal søke journalistikk ved HiOA (OsloMet) må du dekke følgende krav: Karakteren 4 i norsk : Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole.

karbondatering i kjemi

Vitenskapelig assistent ved Avdeling for limnologi UiO. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre. Det finnes mer utfyllende artikkel/artikler. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha matemática II med karakteren 8 eller bedre, eller AMS eller bedre. Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Hvis du skal søke engelskspråklig program ved nmbu, må du dekke følgende krav: Karakteren 4 i engelsk : Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Biologi 1, biologi fra de 3 siste årene. Forsker/seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for vannhygiene. En limnologisk undersøkelse med hovedvekt på malirovegetasjon og avhengighetsforholdet mellom hydrografi og gav et inngående kjennskap til kjemiske og biologiske prosesser i en meromiktisk grytehullssjø.